2015

Kurbusega teatame, et meie hulgast on lahkunud alati rõõmsameelne

Hugo Pikpoom
28.07.1930 - 05.06.2015

kes aastaid Saue rahvast oma bussi ja hea tujuga orienteerumisradadele sõidutas.