Kontakt

Juhatuse liikmed:

Susan Pihelgas 
Tõnu Lillelaid
Kaimo Käärmann-Liive

(valitud 16.06.2021 toimunud üldkoosolekul)

e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
FB: https://www.facebook.com/sauetammed/ 

Spordiklubi Saue Tammed
a/a EE562200001120279927 (SWEDBANK)

Reg. nr.: 80040491

Spordiklubi Saue Tammed on tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjas, vt
https://www.riigiteataja.ee/akt/317012011009?leiaKehtiv

-  -  -  -  -  -  -  -

Spordiklubi Saue Tammed liikmeks astumise avalduse vorm:

Mina, [eesnimi perekonnanimi], soovin astuda spordiklubi Saue Tammed liikmeks. Olen tutvunud klubi põhikirjaga ning nõustun seda järgima. Samuti nõustun tasuma igal aastal klubi aastamaksu vastavalt juhatuse poolt kehtestatud määrale ja tähtajale.

Minu kontaktandmed on alljärgnevad:
e-post:
telefon:
EOL kood:
Minu elukohaks on registreeritud ... linn/vald.
 
[Eesnimi perekonnanimi]
[kuupäev]

Avaldus tuleb elektrooniliselt saata SK Saue Tammed juhatuse e-posti aadressile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(Klubi liikme aastamaks on 10,00 EUR, õpilasel ja pensioniealisel 5,00 EUR, see tuleb tasuda 01. märtsiks; eelkooliealistel ja 80-aastastel ning vanematel tasuta.)

(vt. Üldkoosoleku otsus, tehtud 19. juuni 2009 a.üldkoosoleku otsus, tehtud 28. märtsil 2012 a. ja üldkoosoleku otsus, tehtud 23. märtsil 2015 a.)