Juhtorganite otsused

Võtta Anna-Mariin Koppel, Katre Kuusik, Jürgen Arund ja Timo Pihl klubi liikmeks.

Arvata klubi liikmete hulgast välja Katriin Joller.

MTÜ Spordiklubi Saue Tammed juhatuse koosoleku protokoll nr. 01/23

Koosolek toimus 24. märtsil 2023 e-posti teel.

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed
Susan Pihelgas
Tõnu Lillelaid
Teele Tšoba

Koosolekut juhatas Tõnu Lillelaid, protokollis Susan Pihelgas

KOOSOLEKU PÄEVAKORD:
1. Anna-Mariin Koppeli, Katre Kuusiku ja Jürgen Arundi avaldused klubi liikmeks astumiseks.

2. Katriin Jolleri avaldus klubist lahkumiseks.

Kõik koosolekust osavõtjad olid päevakorra kinnitamise poolt.

1.1. Anna-Mariin Koppeli avaldus klubi liikmeks astumiseks

24. märtsil 2023 esitas Anna-Mariin Koppel e-posti teel avalduse spordiklubi Saue Tammed liikmeks saamiseks. Hääletati. Kolme poolthäälega otsustas juhatus võtta Anna-Mariin Koppel (EOLi kood 31723) spordiklubi Saue Tammed liikmeks.

Otsus teha teatavaks Anna-Mariin Koppelile ning avalikustada klubi veebilehel www.tammed.ee

1.2. Katre Kuusiku avaldus klubi liikmeks astumiseks

24. märtsil 2023 esitas Katre Kuusik e-posti teel avalduse spordiklubi Saue Tammed liikmeks saamiseks. Hääletati. Kolme poolthäälega otsustas juhatus võtta Katre Kuusik (EOLi kood 27413) spordiklubi Saue Tammed liikmeks.

Otsus teha teatavaks Katre Kuusikule ning avalikustada klubi veebilehel www.tammed.ee

1.3. Jürgen Arundi avaldus klubi liikmeks astumiseks

23. märtsil 2023 esitas Jürgen Arund e-posti teel avalduse spordiklubi Saue Tammed liikmeks saamiseks. Hääletati. Kolme poolthäälega otsustas juhatus võtta Jürgen Arund (EOLi kood 9961) spordiklubi Saue Tammed liikmeks.

Otsus teha teatavaks Jürgen Arundile ning avalikustada klubi veebilehel www.tammed.ee

1.4. Timo Pihli avaldus klubi liikmeks astumiseks

24. märtsil 2023 esitas Timo Pihl e-posti teel avalduse spordiklubi Saue Tammed liikmeks saamiseks. Hääletati. Kolme poolthäälega otsustas juhatus võtta Timo Pihl spordiklubi Saue Tammed liikmeks.

Otsus teha teatavaks Timo Pihlile ning avalikustada klubi veebilehel www.tammed.ee

2.1. 24. märtsil 2023 esitas Katriin Joller e-posti teel avalduse spordiklubist Saue Tammed lahkumiseks. Hääletati. Kolme poolthäälega otsustati rahuldada Katriin Jolleri avaldus.

Otsus teha teatavaks Katriin Jollerile ning avalikustada klubi veebilehel www.tammed.ee