Juhtorganite otsused

LIIKMETE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUS

14.03.2023 kell 18.00-19.30, Saue Kool

 

Koosoleku juhataja: Tõnu Lillelaid

Koosoleku protokollija: Susan Pihelgas

Koosolekul osales 20/101 liikmetest, häälte koguarv koos volitustega oli 56.

 

Koosoleku päevakord:

 1.       2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

 Otsustati:

 Kinnitada 2022. aasta majandusaasta aruanne.

 Vastu 0 häält. Seega on otsus vastu võetud.

 2.       Juhatuse liikme tagasi astumine

 Otsustati:

 Kaimo Käärmann-Liive astub omal soovil juhatuse liikme kohal tagasi alates 15.03.2023

 Vastu 0 häält. Seega on otsus vastu võetud.

 3.       Juhatuse liikme valimine

 Otsustati:

 Valida juhatuse liikmeks Teele Tšoba (isikukood ) tähtajaga 15.03.2026

 Vastu 0 häält. Rohkem kandidaate ei esitatud. Seega on otsus vastu võetud.

 4.       Liikmetasu tõstmine

 Otsustati:

 Määrata uueks klubi liikme aastamaksuks on 20,00 EUR, õpilasel ja pensioniealisel 10,00 EUR, eelkooliealistel ja 80-aastastel ning vanematel tasuta. Liikmemaks hakkab kehtima tagantjärgi alates 01.01.2023.

 Vastu 0 häält. Seega on otsus vastu võetud.

 5.       Muud teemad

·         Võistluste korraldamine

·         Mitme klubi liikmeks olemine

·         Logod särgil

·         EMV-le registreerimine