Juhtorganite otsused

Võtta Guido Maiste klubi liikmeks

MTÜ Spordiklubi Saue Tammed juhatuse koosoleku protokoll nr. 13/22

Koosolek toimus 6. novembril 2022 e-posti teel.

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed
Susan Pihelgas
Tõnu Lillelaid
Kaimo Käärmann-Liive

Koosolekut juhatas Tõnu Lillelaid, protokollis Kaimo Käärmann-Liive

KOOSOLEKU PÄEVAKORD:
1. Guido Maiste avaldus klubi liikmeks astumiseks.

Kõik koosolekust osavõtjad olid päevakorra kinnitamise poolt.

1. Guido Maiste avaldus klubi liikmeks astumiseks

6. novembril 2022 esitas Guido Maiste e-posti teel avalduse spordiklubi Saue Tammed liikmeks saamiseks. Hääletati. Kolme poolthäälega otsustas juhatus võtta Guido Maiste (EOLi kood 20919) spordiklubi Saue Tammed liikmeks.

Otsus teha teatavaks Guido Maistele ning avalikustada klubi veebilehel www.tammed.ee