Juhtorganite otsused

Võtta Kersti Rahnel klubi liikmeks

MTÜ Spordiklubi Saue Tammed juhatuse koosoleku protokoll nr. 12/22

Koosolek toimus 24. oktoobril 2022 e-posti teel.

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed
Susan Pihelgas
Tõnu Lillelaid
Kaimo Käärmann-Liive

Koosolekut juhatas Tõnu Lillelaid, protokollis Kaimo Käärmann-Liive

KOOSOLEKU PÄEVAKORD:
1. Kersti Rahneli avaldus klubi liikmeks astumiseks.

Kõik koosolekust osavõtjad olid päevakorra kinnitamise poolt.

1. Kersti Rahneli avaldus klubi liikmeks astumiseks

24. oktoobril 2022 esitas Kersti Rahnel e-posti teel avalduse spordiklubi Saue Tammed liikmeks saamiseks. Hääletati. Kolme poolthäälega otsustas juhatus võtta Kersti Rahnel (EOLi kood 24174) spordiklubi Saue Tammed liikmeks.

Otsus teha teatavaks Kersti Rahnelile ning avalikustada klubi veebilehel www.tammed.ee