Juhtorganite otsused

Võtta Tarmo Maiste klubi liikmeks

MTÜ Spordiklubi Saue Tammed juhatuse koosoleku protokoll nr. 11/22

Koosolek toimus 2. septembril 2022 e-posti teel.

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed
Susan Pihelgas
Tõnu Lillelaid
Kaimo Käärmann-Liive

Koosolekut juhatas Tõnu Lillelaid, protokollis Kaimo Käärmann-Liive

KOOSOLEKU PÄEVAKORD:
1. Tarmo Maiste avaldus klubi liikmeks astumiseks.

Kõik koosolekust osavõtjad olid päevakorra kinnitamise poolt.

1. Tarmo Maiste avaldus klubi liikmeks astumiseks

2. septembril 2022 esitas Tarmo Maiste e-posti teel avalduse spordiklubi Saue Tammed liikmeks saamiseks. Hääletati. Kolme poolthäälega otsustas juhatus võtta Tarmo Maiste (EOLi kood 25298) spordiklubi Saue Tammed liikmeks.

Otsus teha teatavaks Tarmo Maistele ning avalikustada klubi veebilehel www.tammed.ee