Juhtorganite otsused

Võtta Dag Ainsoo klubi liikmeks

MTÜ Spordiklubi Saue Tammed juhatuse koosoleku protokoll nr. 10/22

Koosolek toimus 28. augustil 2022 e-posti teel.

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed
Susan Pihelgas
Tõnu Lillelaid
Kaimo Käärmann-Liive

Koosolekut juhatas Tõnu Lillelaid, protokollis Kaimo Käärmann-Liive

KOOSOLEKU PÄEVAKORD:
1. Dag Ainsoo avaldus klubi liikmeks astumiseks.

Kõik koosolekust osavõtjad olid päevakorra kinnitamise poolt.

1. Dag Ainsoo avaldus klubi liikmeks astumiseks

28. augustil 2022 esitas Dag Ainsoo e-posti teel avalduse spordiklubi Saue Tammed liikmeks saamiseks. Hääletati. Kolme poolthäälega otsustas juhatus võtta Dag Ainsoo (EOLi kood 2877) spordiklubi Saue Tammed liikmeks.

Otsus teha teatavaks Dag Ainsoole ning avalikustada klubi veebilehel www.tammed.ee