Juhtorganite otsused

Võtta Sander Nõmm klubi liikmeks

MTÜ Spordiklubi Saue Tammed juhatuse koosoleku protokoll nr. 09/22

Koosolek toimus 23. mail 2022 e-posti teel.

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed
Susan Pihelgas
Tõnu Lillelaid
Kaimo Käärmann-Liive

Koosolekut juhatas Tõnu Lillelaid, protokollis Kaimo Käärmann-Liive

KOOSOLEKU PÄEVAKORD:
1. Sander Nõmme avaldus klubi liikmeks astumiseks.

Kõik koosolekust osavõtjad olid päevakorra kinnitamise poolt.

1. Sander Nõmme avaldus klubi liikmeks astumiseks

23. mail 2022 esitas Sander Nõmm e-posti teel avalduse spordiklubi Saue Tammed liikmeks saamiseks. Hääletati. Kolme poolthäälega otsustas juhatus võtta Sander Nõmm (EOLi kood 21102) spordiklubi Saue Tammed liikmeks.

Otsus teha teatavaks Sander Nõmmele ning avalikustada klubi veebilehel www.tammed.ee