Juhtorganite otsused

Võtta Andres Kuningas ja Lennart Kuningas klubi liikmeks

MTÜ Spordiklubi Saue Tammed juhatuse koosoleku protokoll nr. 08/22

Koosolek toimus 15. mail 2022 e-posti teel.

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed
Susan Pihelgas
Tõnu Lillelaid
Kaimo Käärmann-Liive

Koosolekut juhatas Tõnu Lillelaid, protokollis Kaimo Käärmann-Liive

KOOSOLEKU PÄEVAKORD:
1. Andres Kuninga ja Lennart Kuninga avaldus klubi liikmeks astumiseks.

Kõik koosolekust osavõtjad olid päevakorra kinnitamise poolt.

1. Andres Kuninga ja Lennart Kuninga avaldus klubi liikmeks astumiseks

14. mail 2022 esitasid Andres Kuningas ja Lennart Kuningas e-posti teel avalduse spordiklubi Saue Tammed liikmeks saamiseks. Hääletati. Kolme poolthäälega otsustas juhatus võtta Andres Kuningas (EOL kood 36499) ja Lennart Kuningas (EOLi kood 36498) spordiklubi Saue Tammed liikmeks.

Otsus teha teatavaks Andres Kuningale ja Lennart Kuningale ning avalikustada klubi veebilehel www.tammed.ee