Juhtorganite otsused

Võtta Miriam Paesüld ja Mirtel Paesüld klubi liikmeks

MTÜ Spordiklubi Saue Tammed juhatuse koosoleku protokoll nr. 07/22

Koosolek toimus 5. mail 2022 e-posti teel.

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed
Susan Pihelgas
Tõnu Lillelaid
Kaimo Käärmann-Liive

Koosolekut juhatas Tõnu Lillelaid, protokollis Kaimo Käärmann-Liive

KOOSOLEKU PÄEVAKORD:
1. Miriam Paesüldi ja Mirtel Paesüldi avaldus klubi liikmeks astumiseks.

Kõik koosolekust osavõtjad olid päevakorra kinnitamise poolt.

1. Miriam Paesüldi ja Mirtel Paesüldi avaldus klubi liikmeks astumiseks

4. mail 2022 esitasid Miriam Paesüld ja Mirtel Paesüld e-posti teel avalduse spordiklubi Saue Tammed liikmeks saamiseks. Hääletati. Kolme poolthäälega otsustas juhatus võtta Miriam Paesüld (EOL kood 17741) ja Mirtel Paesüld (EOLi kood 20438) spordiklubi Saue Tammed liikmeks.

Otsus teha teatavaks Miriam Paesüldile ja Mirtel Paesüldile ning avalikustada klubi veebilehel www.tammed.ee