Juhtorganite otsused

Võtta Karl Patrick Juhani klubi liikmeks

MTÜ Spordiklubi Saue Tammed juhatuse koosoleku protokoll nr. 06/22

Koosolek toimus 22. aprillil 2022 e-posti teel.

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed
Susan Pihelgas
Tõnu Lillelaid
Kaimo Käärmann-Liive

Koosolekut juhatas Tõnu Lillelaid, protokollis Kaimo Käärmann-Liive

KOOSOLEKU PÄEVAKORD:
1. Karl Patrick Juhani avaldus klubi liikmeks astumiseks.

Kõik koosolekust osavõtjad olid päevakorra kinnitamise poolt.

1. Karl Patrick Juhani avaldus klubi liikmeks astumiseks

21. aprillil 2022 esitas Karl Patrick Juhani e-posti teel avalduse spordiklubi Saue Tammed liikmeks saamiseks. Hääletati. Kolme poolthäälega otsustas juhatus võtta Karl Patrick Juhani (EOLi kood 24567) spordiklubi Saue Tammed liikmeks.

Otsus teha teatavaks Karl Patrick Juhanile ning avalikustada klubi veebilehel www.tammed.ee