Juhtorganite otsused

Võtta Madis Osjamets klubi liikmeks

MTÜ Spordiklubi Saue Tammed juhatuse koosoleku protokoll nr. 05/22

Koosolek toimus 11. aprillil 2022 e-posti teel.

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed
Susan Pihelgas
Tõnu Lillelaid
Kaimo Käärmann-Liive

Koosolekut juhatas Tõnu Lillelaid, protokollis Kaimo Käärmann-Liive

KOOSOLEKU PÄEVAKORD:
1. Madis Osjametsa avaldus klubi liikmeks astumiseks.

Kõik koosolekust osavõtjad olid päevakorra kinnitamise poolt.

1. Madis Osjametsa avaldus klubi liikmeks astumiseks

11. aprillil 2022 esitas Madis Osjamets e-posti teel avalduse spordiklubi Saue Tammed liikmeks saamiseks. Hääletati. Kolme poolthäälega otsustas juhatus võtta Madis Osjamets (EOLi kood 5096) spordiklubi Saue Tammed liikmeks.

Otsus teha teatavaks Madis Osjametsale ning avalikustada klubi veebilehel www.tammed.ee