Juhtorganite otsused

Võtta Karen Loorens klubi liikmeks

MTÜ Spordiklubi Saue Tammed juhatuse koosoleku protokoll nr. 04/21

Koosolek toimus 29. septembril 2021 e-posti teel.

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed
Susan Pihelgas
Tõnu Lillelaid
Kaimo Käärmann-Liive

Koosolekut juhatas Tõnu Lillelaid, protokollis Kaimo Käärmann-Liive

KOOSOLEKU PÄEVAKORD:
1. Karen Loorensi avaldus klubi liikmeks astumiseks.

Kõik koosolekust osavõtjad olid päevakorra kinnitamise poolt.

1. Karen Loorensi avaldus klubi liikmeks astumiseks

28. septembril 2021 esitas Karen Loorens avalduse spordiklubi Saue Tammed liikmeks saamiseks. Hääletati. Kolme poolthäälega otsustas juhatus võtta Karen Loorens (EOLi kood 20080) spordiklubi Saue Tammed liikmeks.

Otsus teha teatavaks  Karen Loorensile ning avalikustada klubi veebilehel www.tammed.ee