Juhtorganite otsused

Võtta Robert Arund klubi liikmeks

MTÜ Spordiklubi Saue Tammed juhatuse koosoleku protokoll nr. 03/21

Koosolek toimus 6. septembril 2021 e-posti teel.

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed
Susan Pihelgas
Tõnu Lillelaid
Kaimo Käärmann-Liive

Koosolekut juhatas Tõnu Lillelaid, protokollis Kaimo Käärmann-Liive

KOOSOLEKU PÄEVAKORD:
1. Robert Arund avaldus klubi liikmeks astumiseks.

Kõik koosolekust osavõtjad olid päevakorra kinnitamise poolt.

1. Robert Arundi avaldus klubi liikmeks astumiseks

5. septembril 2021 esitas Robert Arund avalduse spordiklubi Saue Tammed liikmeks saamiseks. Hääletati. Kolme poolthäälega otsustas juhatus võtta Robert Arund (EOLi kood 18665) spordiklubi Saue Tammed liikmeks.

Otsus teha teatavaks  Robert Arundile ning avalikustada klubi veebilehel www.tammed.ee