Juhtorganite otsused

Võtta Martin Vilismäe klubi liikmeks

MTÜ Spordiklubi Saue Tammed juhatuse koosoleku protokoll nr. 02/21

Koosolek toimus 23. augustil 2021 e-posti teel.

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed
Susan Pihelgas
Tõnu Lillelaid
Kaimo Käärmann-Liive

Koosolekut juhatas Tõnu Lillelaid, protokollis Kaimo Käärmann-Liive

KOOSOLEKU PÄEVAKORD:
1. Martin Vilismäe avaldus klubi liikmeks astumiseks.

Kõik koosolekust osavõtjad olid päevakorra kinnitamise poolt.

1. Martin Vilismäe avaldus klubi liikmeks astumiseks

20. augustil 2021 esitas Martin Vilismäe avalduse spordiklubi Saue Tammed liikmeks saamiseks.
Hääletati.
Kolme poolthäälega otsustas juhatus võtta Martin Vilismäe (EOLi kood 20352) spordiklubi Saue Tammed liikmeks.

Otsus teha teatavaks  Martin Vilismäe'le ning avalikustada klubi veebilehel www.tammed.ee