Juhtorganite otsused

Võtta Kiur Erik Eensaar klubi liikmeks

MTÜ Spordiklubi Saue Tammed juhatuse koosoleku protokoll nr. 07/20

Koosolek toimus 25. detsembril 2020 e-posti teel.

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed
Tõnu Raid,
Susan Pihelgas,
Andreas Kraas ja
Anneli Orav.

Koosolekut juhatas ja protokollis Anneli Orav.

KOOSOLEKU PÄEVAKORD:
1. Kiur Erik Eensaare avaldused klubi liikmeks astumiseks.

Kõik koosolekust osavõtjad olid päevakorra kinnitamise poolt.

1. Kiur Erik Eensaare avaldus klubi liikmeks astumiseks

25. detsembril 2020 esitas Kiur Erik Eensaar avalduse spordiklubi Saue Tammed liikmeks saamiseks. Hääletati. Nelja poolthäälega otsustas juhatus võtta Kiur Erik Eensaar (EOLi kood 9606) spordiklubi Saue Tammed liikmeks.

Otsus teha teatavaks Kiur Erik Eensaarele ning avalikustada klubi veebilehel www.tammed.ee