Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/np8737/public_html/templates/shape5_vertex/vertex/responsive/responsive_mobile_sidebar.php on line 8
Login
Register

Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/np8737/public_html/templates/shape5_vertex/vertex/responsive/responsive_mobile_menu.php on line 278

Avaleht

Kontakt

Liikmed

Uudised

Põhikiri

Ajalugu

Klubi dress

Juhtorganite otsused

Juhtorganite otsused

Arvata Tuuli Urgard klubi liikmete hulgast välja.

MTÜ Spordiklubi Saue Tammed juhatuse koosoleku protokoll nr. 03/20

Koosolek toimus 20. jaanuaril 2020 e-posti vahendusel.

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed Johannes Tasa, Tõnu Raid, Anneli Orav, Susan Pihelgas ja Andreas Kraas.

Koosolekut juhatas ja protokollis Anneli Orav.

KOOSOLEKU PÄEVAKORD:

1. Arvata Tuuli Urgard klubi liikmete hulgast välja.

Kõik koosolekust osavõtjad olid päevakorra kinnitamise poolt.

1. Arvata Tuuli Urgard klubi liikmete hulgast välja.

20. jaanuaril 2020 esitas Tuuli Urgard avalduse enda välja arvamiseks klubi liikmeskonnast. Klubi põhikirja punkt 3.5 kohaselt on klubi liikmel õigus avalduse alusel klubist välja astuda.

Hääletati. Viie poolthäälega otsustati Tuuli Urgardi avaldus rahuldada ja ta klubist välja arvata.

Otsus teha teatavaks Tuuli Urgardile ja avalikustada klubi veebilehel www.tammed.ee