Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/np8737/public_html/templates/shape5_vertex/vertex/responsive/responsive_mobile_sidebar.php on line 8
Login
Register

Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/np8737/public_html/templates/shape5_vertex/vertex/responsive/responsive_mobile_menu.php on line 278

Avaleht

Kontakt

Liikmed

Uudised

Põhikiri

Ajalugu

Klubi dress

Juhtorganite otsused

Juhtorganite otsused

Arvata Mailis Terno klubi liikmete hulgast välja.

MTÜ Spordiklubi Saue Tammed juhatuse koosoleku protokoll nr. 06/19

Koosolek toimus 18. juulil 2019 e-posti vahendusel.

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed Johannes Tasa, Tõnu Raid, Anneli Orav, Susan Pihelgas ja Andreas Kraas.
Koosolekut juhatas ja protokollis Anneli Orav.

KOOSOLEKU PÄEVAKORD:
1. Arvata Mailis Terno klubi liikmete hulgast välja
Kõik koosolekust osavõtjad olid päevakorra kinnitamise poolt.

1. Arvata Mailis Terno klubi liikmete hulgast välja

17. juulil 2019 esitas Mailis Terno avalduse enda välja arvamiseks klubi liikmeskonnast. Klubi põhikirja punkt 3.5 kohaselt on klubi liikmel õigus avalduse alusel klubist välja astuda.

Hääletati. Viie poolthäälega otsustati Mailis Terno avaldus rahuldada ja ta klubist välja arvata.

Otsus teha teatavaks Mailis Ternole ja avalikustada klubi veebilehel www.tammed.ee