Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/np8737/public_html/templates/shape5_vertex/vertex/responsive/responsive_mobile_sidebar.php on line 8
Login
Register

Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/np8737/public_html/templates/shape5_vertex/vertex/responsive/responsive_mobile_menu.php on line 278

Avaleht

Kontakt

Liikmed

Uudised

Põhikiri

Ajalugu

Klubi dress

Juhtorganite otsused

Juhtorganite otsused

Arvata Kirti Rebane klubi liikmete hulgast välja

Juhatuse otsus 06/18

Arvata Kirti Rebane klubi liikmete hulgast välja

MTÜ Spordiklubi Saue Tammed juhatuse koosoleku protokoll nr. 06/18

Koosolek toimus 06. detsembril 2018 e-posti vahendusel.

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed Johannes Tasa, Tõnu Raid, Anneli Orav, Susan Pihelgas ja Andreas Kraas.

Koosolekut juhatas ja protokollis Anneli Orav.

KOOSOLEKU PÄEVAKORD:
1. Arvata Kirti Rebane klubi liikmete hulgast välja.

Kõik koosolekust osavõtjad olid päevakorra kinnitamise poolt.

1. Arvata Kirti Rebane klubi liikmete hulgast välja.

06. detsembril 2018 esitas Kirti Rebane avalduse enda välja arvamiseks klubi liikmeskonnast. Klubi põhikirja punkt 3.5 kohaselt on klubi liikmel õigus avalduse alusel klubist välja astuda.

Hääletati. Viie poolthäälega otsustati Kirti Rebase avaldus rahuldada ja ta klubist välja arvata.

Otsus teha teatavaks Kirti Rebasele ja avalikustada klubi veebilehel www.tammed.ee