Juhtorganite otsused

Liituda spordi „Hea juhtimise tavaga“

MTÜ Spordiklubi Saue Tammed juhatuse koosoleku protokoll nr. 05/18

Koosolek toimus 16. novembril 2018 e-posti teel.
Koosolekul osalesid juhatuse liikmed Johannes Tasa, Tõnu Raid, Susan Pihelgas, Andreas Kraas ja Anneli Orav.
Koosolekut juhatas ja protokollis Anneli Orav.

KOOSOLEKU PÄEVAKORD:

1. SK Saue Tammed juhatus kinnitab liitumise spordi "Hea juhtimise tavaga"

2. SK Saue Tammed juhatus volitab liitumise allkirjastama Andreas Kraasi Hea juhtimise tava veebilehel.

Kõik koosolekust osavõtjad olid päevakorra kinnitamise poolt.

Otsus teha teatavaks kõigile klubi liikmetele ja avalikustada klubi veebilehel www.tammed.ee