Juhtorganite otsused

MTÜ Spordiklubi Saue Tammed üldkoosoleku protokoll
Koosoleku aeg ja koht: 28. märts 2018 a, Saue Gümnaasium

Algus: 18:30
Lõpp: 19:40

Osalejate nimekiri on lisatud protokollile.

Klubil on 88 liiget, kellest 74 on hääleõiguslikud.
Üldkoosolekul osales (koos volitustega) 48 klubi liiget.

Koosoleku rakendamine
Koosoleku juhataja valimine
Ettepanek: valida koosoleku juhatajaks E. Aadli.
Otsustati: valida koosoleku juhatajaks E. Aadli.

Koosoleku protokollija valimine
Ettepanek: valida koosoleku protokollijaks M. Aadli.
Otsustati: valida koosoleku protokollijaks M. Aadli.

Üldkoosoleku päevakord.
Ettepanek on kinnitada alljärgnev päevakord:
1. Sissejuhatav sõnavõtt, kokkuvõte klubi tegevusest ja juhatuse tööst aastal 2017.

2. 2017 a. majandusaasta aruande kinnitamine.

3. SK Saue Tammed uue juhatuse valimine

4. Arutelu stardimaksude klubipoolse tasumise üle aastal 2018.

5. Päevakute ja "Sauelane liikuma" korraldamisest 2018 a.

6. Ettepanekud klubi arvel oleva raha mõistlikuks kasutamiseks.

7. Kohapeal algatatud küsimused

Kõik kohalolijad on nimetatud päevakorra kinnitamise poolt.

1. Sissejuhatav sõnavõtt, kokkuvõte klubi tegevusest ja juhatuse tööst aastal 2017.

Klubi president E. Aadli andis ülevaate 2017. a tegevustest: olime peakorraldajad Tallinna orienteerumise neljapäevakul (13. aprillil Männikul) ja rajameistriks oli klubi liige Lauri Malsroos.
Korraldasime Tuksis võistluse nelja valla juhtidele, rajameistriks Johannes Tasa.
Sügisel korraldasime koostöös Saue linnaga üritusel "Sauelane liikuma" orienteerumisvõistluse, mille rajameister Lauri Malsroos planeeris nii jooksu- kui rattaraja.
Sportlikult oli edukas aasta. Harju orienteerumise MV saavutati üldvõit Saue linnale ja klubile.

Parimad tulemused MM ja EM võistlustelt:
Lauri Malsroos RO MM (sprint 3. koht), RO EM (lühirada 2. koht ja sprint 2.koht), RO Balti MV (1. ja 2. koht).
Teele Telgma N18 Balti MV tavarada 5. koht.

Rogaini MM Virve Orav 1. koht; Johannes Tasa 2. koht.

Jukola/ Venla teatevõistlusel osales kaks meeste võistkonda ja üks naiste võistkond.

Vallalt eraldati klubile 2018. aasta jaanuari taotlusvoorus toetust kogusummas 1030 eurot,
millest:
- 750 eurot Eesti meistrivõistluste stardimaksude ja Eesti Orienteerumisliidu aastamaksu tasumiseks;
- 150 eurot Soomes toimuvate Jukola/Venla Viesti orienteerumise teatevõistlusel osaleva kolme võistkonna osavõtumaksudeks;
- 130 eurot Jüriöö jooksu stardimaksude tasumiseks.

Otsustati: Info teadmiseks võtta.

2. 2017 a. majandusaasta aruande kinnitamine.

Klubi president E. Aadli tutvustas majandusaasta aruannet. Klubi rahaline seis on plussis.

Klubi vahendite peamine päritolu:
- liikmemaksud;
- sponsorlus - SAMI toetas klubi 2017 a 500 EUR-ga;
- Saue linnavalituses toetus – sauelastest klubiliikmete sportliku tegevuse toetuseks.

Otsustati: Kinnitada MTÜ Spordiklubi Saue Tammed 2017 a. majandusaasta aruanne.
/Kõik poolt/

3. SK Saue Tammed uue juhatuse valimine

Klubi juhatuse volitused lõppevad ning otsustati valida järgnevaks kolmeks aastaks uus juhatus, kes enda seast valib klubi presidendi. Enne kandidaatide üles seadmist tutvustab klubi president E. Aadli juhatuse töökorraldust.

Juhatuse liikme kandidaadid –
Susan Pihelgas,
Andreas Kraas,
Lauri Malsroos,
Mikk Kalamees,
Anneli Orav,
Ethel Madalik,
Johannes Tasa,
Tõnu Raid.

Salajasel hääletuse valiti uuteks juhatuse liikmeteks
Susan Pihelgas,
Andreas Kraas,
Anneli Orav,
Johannes Tasa,
Tõnu Raid.

Ettepanek: valida klubi raamatupidajaks Lembe Lutterus.
Otsustati: valida klubi raamatupidajaks Lembe Lutterus.

Ettepanek: valida klubi audiitoriks Hille Tasa.
Otsustati: valida klubi audiitoriks Hille Tasa.

Kaugeleulatuva lubaduse järgmistel valimistel juhatusse kandideerida andsid telefoni teel järgmised klubiliikmed:
Lauri Beilmann,
Lauri Malsroos,
Reimo Liiv.

4. Arutelu stardimaksude klubipoolse tasumise üle aastal 2018.

Stardimaksude osas on prioriteediks riigi meistrivõistlustel osalemine. Lisaks tasutakse laste stardimaksud kõikidel startidel analoogselt eelnevatele aastatele.

Ettepanek: klubi maksab klubiliikmete stardimaksud Eesti meistrivõistlustel (mitte startimise korral tuleb osavõtu tasu klubile tagastada; EOL-i litsentsi ostab klubiliige ise). Tasutakse kõik laste stardimaksud. Suvejooksu stardimaksu tasumise otsustab juhatus jooksvalt vastavalt sellele, kas vallalt toetust saadakse.
Otsustati: ettepanekut toetati ühehäälselt.

5. Päevakute ja "Sauelane liikuma" korraldamisest 2018 a.

E. Aadli annab ülevaate, et sel aastal on meie korraldatav TON Päevak Harkus 9. septembril 2018.a (peakorraldaja E. Aadli; rajameister L. Malsroos);
"Sauelane liikuma" orienteerumisetapp sügis 2018.

Otsustati
: info teadmiseks võtta.

6. Ettepanekud klubi arvel oleva raha mõistlikuks kasutamiseks.

Arutelu stardimaksude osas.

Otsustati: info teadmiseks võtta.

7. Kohapeal algatatud küsimused

Arutati Marleni ettepanekut torusallide soetamiseks ja kavandite valikut.
E. Aadli tegi ettepaneku soetada klubile 100 torusalli. Igaüks ostab ise torusalli välja, hind 3€ tk. Kavandi valik teha vastavalt listis arutelus enamus hääli saanud kavandile, milleks oli kavand 5.

Otsustati: ettepanekut toetati ühehäälselt.

Koosolek lõppes 19:40

Juhatas:            Protokollis:
Erkki Aadli         Merle Aadli


Osalejate nimekiri:
1. Erkki Aadli
2. Merle Aadli
3. Krista Terno
4. Ülo Vainura
5. Jüri Püssim
6. Mikk Kalamees
7. Johannes Tasa
8. Hille Tasa
9. Virve Orav
10. Lembe Lutterus
11. Alar Abram
12. Ülvi Miilmets
13. Anneli Orav
14. Marlen Valgma
15. Marge Sargma
16. Ethel Madalik
17. Lauri Malsroos
18. Susan Pihelgas
19. Riho Kilp
20. Vello Krohn
21. Andreas Aadli
22. Jüri Märtmaa
23. Kalle Nelk
24. Tarvo Avaste
25. Tõnu Raid

Volitustega olid esindatud:

26. Reimo Liiv
27. Ain Relo
28. Martin Aadli
29. Andreas Kraas
30. Daisi Saetalu
31. Erik Aibast
32. Ingrid Kuningas
33. Jano Järvelaid
34. Jürgen Einpaul
35. Kaimo Käärmann-Liive
36. Karin Koppel
37. Kirti Rebane
38. Liisi Viljalo
39. Mailis Terno
40. Marek Nõmm
41. Maris Terno
42. Marje Venelaine
43. Marko Külaots
44. Peeter Pihl
45. Piia Avaste
46. Tago Teetamm
47. Tiiu Vene
48. Viivi-Anne Soots