Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/np8737/public_html/templates/shape5_vertex/vertex/responsive/responsive_mobile_sidebar.php on line 8
Login
Register

Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/np8737/public_html/templates/shape5_vertex/vertex/responsive/responsive_mobile_menu.php on line 278

Avaleht

Kontakt

Liikmed

Uudised

Põhikiri

Ajalugu

Klubi dress

Juhtorganite otsused

Juhtorganite otsused

Arvata Leo-Mattias Leete klubi liikmete hulgast välja

MTÜ Spordiklubi Saue Tammed juhatuse koosoleku protokoll nr. 02/18

Koosolek toimus 06. märtsil 2018 e-posti vahendusel.

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed Erkki Aadli, Ülo Vainura, Susan Pihelgas, Andreas Kraas ja Tarvo Avaste.

Koosolekut juhatas ja protokollis Tarvo Avaste.

KOOSOLEKU PÄEVAKORD:

1. Arvata Leo-Mattias Leete klubi liikmete hulgast välja.

Kõik koosolekust osavõtjad olid päevakorra kinnitamise poolt.

1. Arvata Leo-Mattias Leete klubi liikmete hulgast välja.

05. märtsil 2018 esitas Leo-Mattias Leete avalduse enda välja arvamiseks klubi liikmeskonnast. Klubi põhikirja punkt 3.5 kohaselt on klubi liikmel on õigus avalduse alusel klubist välja astuda. 

Hääletati. Viie poolthäälega otsustati Leo-Mattias Leetei avaldus rahuldada ja ta klubist välja arvata.

Otsus teha teatavaks Leo-Mattias Leeteile ja avalikustada klubi veebilehel www.tammed.ee