Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/np8737/public_html/templates/shape5_vertex/vertex/responsive/responsive_mobile_sidebar.php on line 8
Login
Register

Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/np8737/public_html/templates/shape5_vertex/vertex/responsive/responsive_mobile_menu.php on line 278

Avaleht

Kontakt

Liikmed

Uudised

Põhikiri

Ajalugu

Klubi dress

Juhtorganite otsused

Juhtorganite otsused

Arvata Mall Alev klubi liikmete hulgast välja

MTÜ Spordiklubi Saue Tammed juhatuse koosoleku protokoll nr. 07/17

Koosolek toimus 16. oktoobril 2017 e-posti vahendusel.

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed Erkki Aadli, Ülo Vainura, Susan Pihelgas, Andreas Kraas ja Tarvo Avaste.
Koosolekut juhatas ja protokollis Tarvo Avaste.


KOOSOLEKU PÄEVAKORD:
1. Arvata Mall Alev klubi liikmete hulgast välja.
Kõik koosolekust osavõtjad olid päevakorra kinnitamise poolt.

1. Arvata Mall Alev klubi liikmete hulgast välja.

11. oktoobril 2017 esitas Mall Alev avalduse enda välja arvamiseks klubi liikmeskonnast. Klubi põhikirja punkt 3.5 kohaselt on klubi liikmel on õigus avalduse alusel klubist välja astuda.

Hääletati. Viie poolthäälega otsustati Mall Alevi avaldus rahuldada ja ta klubist välja arvata.

Otsus teha teatavaks Mall Alevile ja avalikustada klubi veebilehel www.tammed.ee