Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/np8737/public_html/templates/shape5_vertex/vertex/responsive/responsive_mobile_sidebar.php on line 8
Login
Register

Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/np8737/public_html/templates/shape5_vertex/vertex/responsive/responsive_mobile_menu.php on line 278

Avaleht

Kontakt

Liikmed

Uudised

Põhikiri

Ajalugu

Klubi dress

Juhtorganite otsused

Juhtorganite otsused

MTÜ Spordiklubi Saue Tammed üldkoosoleku protokoll

Koosoleku aeg ja koht: 29. märts 2016 a, Saue Gümnaasium.
Algus: 18:00
Lõpp: 19:20

Osalejate nimekiri on lisatud protokollile.

Klubil on 86 liiget, kellest 73 on hääleõiguslikud.
Üldkoosolekul osales (koos volitustega) 29 klubi liiget.

Koosoleku rakendamine

Koosoleku juhataja valimine
Ettepanek: valida koosoleku juhatajaks E. Aadli.
Otsustati: valida koosoleku juhatajaks E. Aadli.

Koosoleku protokollija valimine
Ettepanek: valida koosoleku protokollijaks K. Käärmann-Liive.
Otsustati: valida koosoleku protokollijaks K. Käärmann-Liive.

Üldkoosoleku päevakord. Ettepanek on kinnitada alljärgnev päevakord:

1. Sissejuhatav sõnavõtt, kokkuvõte klubi tegevusest ja juhatuse tööst aastal 2015.
2. 2015 a. majandusaasta aruande kinnitamine.
3. Arutelu stardimaksude klubipoolse tasumise üle aastal 2016.
4. Päevakute ja "Sauelane liikuma" korraldamisest 2016 a.
5. Ettepanekud klubi arvel oleva raha mõistlikuks kasutamiseks.
6. Kohapeal algatatud küsimused

Kõik kohalolijad on nimetatud päevakorra kinnitamise poolt.

1. Sissejuhatav sõnavõtt, kokkuvõte klubi tegevusest ja juhatuse tööst aastal 2015.

Klubi president E. Aadli andis ülevaate aastal 2015 tegevustest..
Korraldasime kaks Tallinna neljapäevakut – Tugamanni (30. aprill) ja Paldiski (09. juuli), samuti traditsioonilise “Sauelane liikuma” orienteerumisetapi.
Neljapäevakute peakorraldaja kiidab - Tammed alati õigel ajal kohal ja aitamas.
Sauelane liikuma raames oli võimalik ka rattaorienteeruda, mis inimestele hästi peale läks, seda ilmselt kordame ka sel aastal.

Klubil on 86 liiget. Põhiklassis medalitele jooksjaid ei ole palju. Kirti. Peeter, Andres, Lauri, viimase tegemised RO vallas on ka maailma tasemel muljetavaldavad. Noorte poolelt on Teele väga suuri samme tegemas, talvel ta ka kõvasti suusatas. Andres on samuti tõsiselt trenni tegemas.
Veteranid on aga päris palju rogain-i ja seiklussporti tegemas.
Lõpetuseks mainib Erkki, et Saue linna kodanikel, kes sel aastal linnalt toetust saavad, on kohustus esindada linna n. Linnade suvemängudel.

Otsustati: Info teadmiseks võtta.

2. 2015 a. majandusaasta aruande kinnitamine.

Erkki annab lühikese ülevaate majandustegevusest.
Aruandeaasta tulem on € 1 251.00 (2014 a oli see € 496.00), raha on klubil arvel seismas.

Otsustati: Kinnitada MTÜ Spordiklubi Saue Tammed 2014 a. majandusaasta aruanne. /Kõik poolt/

3. Arutelu stardimaksude klubipoolse tasumise üle aastal 2016.

Kaaluda võiks Suvejooksu ja Suunto Games stardimaksude tasumist klubi poolt. Tehakse veel mitu ettepanekut, kuid kuna keeruline on hooaja alguses kõike ette näha ning juhatuse tegevust usaldatakse, siis tehakse ettepanek, et juhatus võiks jooksvalt ja paindlikult otsustada.

Otsustatakse:
3.1. Kompenseerida kõik Eesti-siseste orienteerumisvõistluste stardimaksud klubi noortele (kuni M/N 21 klassini)
3.2. Klubi juhatus võib 2016 a. hooaja jooksul vastavalt vahendite olemasolule paindlikult otsustada, milliste võistluste stardimakse klubi liikmetele kompenseeritakse.

4. Päevakute ja "Sauelane liikuma" korraldamisest 2016 a.

Erkki annab edasi info, et sel hooajal korraldavad Tammed ühe TON päevaku - 28. Aprillil Keila-Joal. Peakorraldaja on Erkki, rajamesiter on Johannes.

“Sauelane liikuma” o-etapp peaks toimuma oktoobri teisel nädalvahetusel.

Veel infoks, et Sauel toimub sel aastal ka:
13. juunil Tallinna Pargijooks
05. juuli OK Nõmme teisipäevak

5. Ettepanekud klubi arvel oleva raha mõistlikuks kasutamiseks.

EOL-lt klubi jätkuvalt noorte toetamiseks raha saab, see läheb edasi noortele, kelle tulemuste eest vahendid laekuvad.
SAMI ka sel aastal klubi noortesporti toetab.

Ideena pakutakse, et klubisse tuleb kutsuda noori (kutsuda klubisse noori sportlasi, kellel soov orienteerrumise kui võistlusspordiga tegeleda, kuid klubi pole), luua nö ‘oma punt noori’, tekitada eeskujusid ning konkurents. Viidatakse tänastele klubi liikmetele, kes samuti Sauel ei elanud, kuid klubisse kutsuti, et oleks võimalus koos teatevõistlustel osaleda. Mõnda noort on ka proovitud ‘ära rääkida’, kuid põhjusel või teisel pole see õnnestunud, kuid tuuakse näiteid sellest, et mõnel teisel klubil on see korda läinud.

Raha kasutamise osas tehakse ettepanekuid:
- Suusalaagri korraldamine
- Ühine hooaja lõpetamine
- Jalatsid, riided, suusavarustus, o-varustus (SI, planset, kaardihoidja rattale, …) (kompenseerimine noortele ja eakamatele klubi liikmetele, kes enam tööl ei käi)

Vahetatakse mõtteid ning kõlama jääb arvamus, et enne, kui toetust jagada, peaks ette olema näidata tegevus (n. vähemalt 5 starti hooajal), sest vastasel juhul küsitakse toetust, kuid hiljem orienteeruma ei jõutagi.
Klubi juhatusele jäetakse vabadus tegutseda vastavalt äranägemisele.

Otsustati:
5.1. Mõttevahetus teadmiseks võtta.
5.2. Klubi juhatus võib 2016 a. hooaja jooksul vastavalt vahendite olemasolule paindlikult otsustada, kellele toetust jagada, kuid toetuse jagamine peab olema selge ning läbipaistev.

6. Kohapeal algatatud küsimused

Päevakutele minek.
Kui kellelgi transpordiga probleeme, siis kasutage julgelt klubi listi ning andke teada, et soovite x päevakule minna ning uurige, kas keegi saab transpordiga aidata.

Klubi riiete disain.
Riided, mis meil täna olemas on, jäävad vana disainiga (va T-särk), kuid uued tooted (rattariided, sprindisärgid, ka uus T-särk) tellitakse uue kujundusega. Peale koosoleku lõppu oli soovijatel võimalus riideid proovida, uus klubiriiete tellimus pannakse kokku aprilli jooksul (täpsem info listis) ning 6 nädalat peale tellimuse lõppu on riided valmis.

Koosolek lõppes 19:20

Juhatas:         Protokollis:
Erkki Aadli      Kaimo Käärmann-Liive

Osalejate nimekiri:
1. Jüri Märtmaa
2. Heino Henloo
3. Riho Kilp
4. Krista Terno
5. Ülo Vainura
6. Tõnu Raid
7. Jüri Püssim
8. Kalle Nelk
9. Virve Orav
10. Lembe Lutterus
11. Johannes Tasa
12. Hille Tasa
13. Tarvo Avaste
14. Alar Abram
15. Andreas Kraas
16. Susan Pihelgas
17. Lauri Malsroos
18. Edith Madalik
19. Kaimo Käärmann-Liive
20. Merle Aadli
21. Marge Sargma
22. Vello Krohn
23. Erkki Aadli
Volitustega olid esindatud:
24. Erik Aibast
25. Maris Terno
26. Piia Avaste
27. Mailis Terno
28. Karin Koppel
29. Maire Raid