Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/np8737/public_html/templates/shape5_vertex/vertex/responsive/responsive_mobile_sidebar.php on line 8
Login
Register

Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/np8737/public_html/templates/shape5_vertex/vertex/responsive/responsive_mobile_menu.php on line 278

Avaleht

Kontakt

Liikmed

Uudised

Põhikiri

Ajalugu

Klubi dress

Juhtorganite otsused

Juhtorganite otsused

Arvata Liis Venelaine klubi liikmete hulgast välja

MTÜ Spordiklubi Saue Tammed juhatuse koosoleku protokoll nr. 01/16

Koosolek toimus 07. märtsil 2016 e-posti vahendusel.
Koosolekul osalesid juhatuse liikmed Erkki Aadli, Ülo Vainura, Susan Pihelgas, Andreas Kraas ja Tarvo Avaste.
Koosolekut juhatas ja protokollis Tarvo Avaste.

KOOSOLEKU PÄEVAKORD:
1. Arvata Liis Venelaine klubi liikmete hulgast välja.
Kõik koosolekust osavõtjad olid päevakorra kinnitamise poolt.

1. Arvata Liis Venelaine klubi liikmete hulgast välja.
1. märtsil 2016 esitas Liis Venelaine avalduse enda välja arvamiseks klubi liikmeskonnast. Klubi põhikirja punkt 3.5 kohaselt on klubi liikmel on õigus avalduse alusel klubist välja astuda.

Hääletati. Viie poolthäälega otsustati Liis Venelaine avaldus rahuldada ja ta klubist välja arvata.

Otsus teha teatavaks Liis Venelainele ja avalikustada klubi veebilehel www.tammed.ee