Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/np8737/public_html/templates/shape5_vertex/vertex/responsive/responsive_mobile_sidebar.php on line 8
Login
Register

Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/np8737/public_html/templates/shape5_vertex/vertex/responsive/responsive_mobile_menu.php on line 278

Avaleht

Kontakt

Liikmed

Uudised

Põhikiri

Ajalugu

Klubi dress

Juhtorganite otsused

Juhtorganite otsused

Valida juhatuse esimeheks Erkki Aadli.

MTÜ Spordiklubi Saue Tammed juhatuse koosoleku protokoll nr. 01/15

Spordiklubi juhatuse esimehe valimine

Koosolek toimus 23. märtsil 2015 Saue Gümnaasiumis, asukoht Nurmesalu 9, Saue linn.
Algus 20:00, lõpp 20:15.
Koosolekul osalesid vastvalitud juhatuse liikmed Erkki Aadli, Ülo Vainura, Andreas Kraas, Tarvo Avaste ja Susan Pihelgas.
Koosolekut juhatas ja protokollis Tarvo Avaste.

KOOSOLEKU PÄEVAKORD:
1. Spordiklubi juhatuse esimehe valimine
Kõik koosolekust osavõtjad olid päevakorra kinnitamise poolt.

1. Spordiklubi juhatuse esimehe valimine
Tehti ettepanek valida spordiklubi juhatuse esimeheks Erkki Aadli.
Hääletati.
Tulemusega 4 poolt ja 1 erapooletu otsustati valida juhatuse esimeheks Erkki Aadli.

Otsus teha teatavaks klubi liikmetele klubi elektroonilises postiloendis ning klubi kodulehel.