Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/np8737/public_html/templates/shape5_vertex/vertex/responsive/responsive_mobile_sidebar.php on line 8
Login
Register

Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/np8737/public_html/templates/shape5_vertex/vertex/responsive/responsive_mobile_menu.php on line 278

Avaleht

Kontakt

Liikmed

Uudised

Põhikiri

Ajalugu

Klubi dress

Juhtorganite otsused

Juhtorganite otsused

MTÜ Spordiklubi Saue Tammed juhatuse koosoleku protokoll nr. 02/14

Noortele stardirahade kompenseerimisest

Elektrooniliselt läbiviidud koosolek

Protokollis: Kaimo Käärmann-Liive

Juhatuse liikmed pidasid vajalikuks omavahel arutada ja täpsustada, millises ulatuses kompenseerida noortele stardimakse. Seda nii nende taotluste osas, mis esitati klubile 1. juulil, kuid ka tuleviku taotlusi silmas pidades.

Eelkõige tekkis küsimus
- stardimaksude osas, mis tasutud väljaspool Eestit toimunud võistluste eest ning
- tegevuse osas, mis pole otseselt orienteerumine (n. seiklusspordi võistlused, rogainid).

Peale arutelu ning klubi rahaliste võimaluste kaalumist, sh. kaalumist tasuda teatud stardimakse mitte täies ulatuses, tehti ettepanek:

1. Kompenseerida noortele vaid Eestis toimunud orienteerumisvõistluste / päevakute stardimaksud ning samuti kompenseerida EOL noortelaargi osavõtutasu.

Hääletati.

Tulemusega 3 poolt, 2 erapooletut, otsustati:
1. Kompenseerida noortele vaid Eestis toimunud orienteerumisvõistluste / päevakute stardimaksud ning samuti kompenseerida EOL noortelaargi osavõtutasu.
2. Vastavalt rahalistele võimalustele jätab juhatus endale võimaluse kompenseerida ka välis- o-võistluseid.

Otsus teha teatavaks klubi liikmetele klubi elektroonilises postiloendis ning klubi kodulehel.

SK Saue Tammed juhatuse liikmed:
Viivi-Anne Soots
Hille Tasa
Ülo Vainura
Erkki Aadli
Kaimo Käärmann-Liive

03. oktoober 2014.a.