Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/np8737/public_html/templates/shape5_vertex/vertex/responsive/responsive_mobile_sidebar.php on line 8
Login
Register

Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/np8737/public_html/templates/shape5_vertex/vertex/responsive/responsive_mobile_menu.php on line 278

Avaleht

Kontakt

Liikmed

Uudised

Põhikiri

Ajalugu

Klubi dress

Juhtorganite otsused

Juhtorganite otsused

Saue linna eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetuseks saadud raha kasutamisest

Protokoll
SK Saue Tammed juhatuse koosoleku protokoll nr. 03/13

Elektrooniliselt läbiviidud koosolek
Protokollis: Kaimo Käärmann-Liive

20. jaanuaril esitas klubi Saue linna eelarvest mittetulundusliku tegevuse
toetuseks kuus taotlust alljärgnevate tegevuste linnapoolseks
(kaas)finantseerimiseks:

1. Rogain MM, J. Tasa, 80,00 EUR
2. Rogain EM, J. Tasa, 50,00 EUR
3. Veter. MM, H. Tasa, H. Heinloo, 380,00 EUR
4. Jüriöö, 3 võistkonda, 111,00 EUR
5. - EOL litsentsid 340,00 EUR
- EMV stardid 796,4 EUR
- EOL aastamaks 125,00 EUR
6.Pealambid 400,00 EUR
Kokku: 2282,40 EUR

Linn rahuldas klubi taotlused selliselt, et klubile eraldati 1541 EUR ilma
sihtotstarbeta.

Otsustati, et linna eraldatud raha jagatakse alljärgnevalt:

1. Rogain MM stardimaks, J. Tasa, 80,00 EUR
2. Rogain EM stardimaks, J. Tasa, 50,00 EUR
3. Veter. MM stardimaksud, H. Tasa, H. Heinloo, 380,00 EUR
4. Jüriöö stardimaksud, 2 võistkonda, 90,00 EUR
5. - EOL litsentsid 340,00 EUR
- EMV stardimaksud 601 EUR
- EOL aastamaks 0 EUR
6.Pealambid 0 EUR
Kokku: 1541 EUR

Otsus teha teatavaks klubi liikmetele klubi elektroonilises postiloendis
ning klubi kodulehel.

SK Saue Tammed juhatuse liikmed:
Viivi-Anne Soots
Hille Tasa
Ülo Vainura
Erkki Aadli
Kaimo Käärmann-Liive

31. märtsil 2013 a.