Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/np8737/public_html/templates/shape5_vertex/vertex/responsive/responsive_mobile_sidebar.php on line 8
Login
Register

Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/np8737/public_html/templates/shape5_vertex/vertex/responsive/responsive_mobile_menu.php on line 278

Avaleht

Kontakt

Liikmed

Uudised

Põhikiri

Ajalugu

Klubi dress

Juhtorganite otsused

Juhtorganite otsused

Klubi juhatusel teha 28. märtsil kogunevale klubi üldkogule ettepanek Erkki Liiv klubi liikmeskonnast välja arvata

Protokoll
SK Saue Tammed juhatuse koosoleku protokoll nr. 03/12

    
Elektrooniliselt läbiviidud koosolek
Protokollis: Kaimo Käärmann-Liive
    
27. märtsil elektrooniliselt läbiviidud koosolekul arutas klubi juhatus liikmemaksude tasumist. Klubi liige Erkki Liiv pole vähemalt 2 aastat liikmemaksu tasunud, teda on sellest teavitatud ning talle tehti ettepanek liikmekasu võlgnevus likvideerida 26. märtsiks. Erkki Liiv seda ei teinud.
    
Ettepanek: klubi juhatusel teha 28. märtsil kogunevale klubi üldkogule ettepanek Erkki Liiv klubi liikmeskonnast välja arvata.

 
Otsustati: klubi juhatusel teeb 28. märtsil kogunevale klubi üldkogule ettepaneku Erkki Liiv klubi liikmeskonnast välja arvata.


Otsus teha teatavaks Erkki Liivile, klubi liikmetele klubi elektroonilises postiloendis ning klubi kodulehel.
    


    SK Saue Tammed juhatuse liikmed:
    Viivi-Anne Soots
    Hille Tasa
    Ülo Vainura
    Risto Kiilberg
    Kaimo Käärmann-Liive

27. märtsil 2012. a.