Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/np8737/public_html/templates/shape5_vertex/vertex/responsive/responsive_mobile_sidebar.php on line 8
Login
Register

Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/np8737/public_html/templates/shape5_vertex/vertex/responsive/responsive_mobile_menu.php on line 278

Avaleht

Kontakt

Liikmed

Uudised

Põhikiri

Ajalugu

Klubi dress

Juhtorganite otsused

Juhtorganite otsused

Laste stardimaksude tasumisest 2012 aastal.

Protokoll
SK Saue Tammed juhatuse koosoleku protokoll nr. 05/12

Elektrooniliselt läbiviidud koosolek
Protokollis Kaimo Käärmann-Liive

Klubi üldkoosolekul, mis toimus 28. märtsil, lubas üldkoosolek kasutada klubi vaba raha laste stardimaksude tasumiseks 2012 aastal. Klubi juhatus täpsustas stardimaksude tasumise korraldust.

Ettepanek:kompenseerida  2012 aastal kõigi klubiliikmete, kes stardivad vanuseklassides, mis jäävad allapoole MN21, orienteerumisvõistluste/päevakute stardimaksud klubi eelarvest. Kui klubi liige on liikmemaksukohuslane, siis kompenseeritakse stardimaksud vaid juhul, kui klubi liikmemaks on tasutud.
Kui klubi liige on võistlusele registreeritud, kuid ei stardi, siis stardimaksu ei kompenseerita.

Stardimaksude kompenseerimine toimub kaks korda aastas, selleks tuleb elektrooniliselt (aadressile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) või paberil klubi juhatusele 15. juuliks ja 15. oktoobriks esitada eelnenud perioodi ülevaade stardimaksude tasumisest vastavalt protokolli lisas olevale vormile.

Otsustati: ettepanek heaks kiita.

Otsus teha teatavaks klubi liikmetele klubi elektroonilises postiloendis ning klubi kodulehel.

    SK Saue Tammed juhatuse liikmed:
    Viivi-Anne Soots
    Hille Tasa
    Ülo Vainura
    Erkki Aadli
    Kaimo Käärmann-Liive

11. aprillil 2012. a.

Protokolli lisa: laste stardimaksude aruande vorm (.xls)