Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/np8737/public_html/templates/shape5_vertex/vertex/responsive/responsive_mobile_sidebar.php on line 8
Login
Register

Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/np8737/public_html/templates/shape5_vertex/vertex/responsive/responsive_mobile_menu.php on line 278

Avaleht

Kontakt

Liikmed

Uudised

Põhikiri

Ajalugu

Klubi dress

Juhtorganite otsused

Juhtorganite otsused

Valida klubi uueks juhatuse esimeheks ehk presidendiks Erkki Aadli

Protokoll
SK Saue Tammed juhatuse koosoleku protokoll nr. 04/12

28. märts 2012 a., Saue Gümnaasium

Koosolekut juhatas Viivi-Anne Soots
Protokollis Kaimo Käärmann-Liive
    
28. märtsil kogunes klubi juhatus ning vastavalt põhikirja punktile 4.22 (Klubi president valitakse juhatuse liikmete poolt üldkoosolekul valitud juhatuse liikmete hulgast. [...]) otsustati valida klubile uus juhatuse esimees. 

Ettepanek: Valida klubi juhatuse esimeheks Erkki Aadli

Otsustati: Valida klubi juhatuse esimeheks Erkki Aadli.

Otsuse poolt olid kõik juhatuse liikmed, Erkki Aadli taandas end hääletamisest.

Otsus teha teatavaks klubi liikmetele klubi elektroonilises postiloendis ning klubi kodulehel.

    SK Saue Tammed juhatuse liikmed:
    Viivi-Anne Soots
    Hille Tasa
    Ülo Vainura
    Erkki Aadli
   Kaimo Käärmann-Liive

28. märtsil 2012. a.